Zadbajmy o naszą przyszłość
już dzisiaj

> Polska w czołówce zużycia węgla kamiennego

Nasz kraj znajduje się w czołówce państw opierających przemysł energetyczny głównie na paliwach kopalnych (węglu kamiennym i brunatnym), przy jednocześnie niskim udziale OZE (Odnawialnych Źródłach Energii). W wyniku spalania paliw kopalnych w procesie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej uwalniane są duże ilości gazów cieplarnianych do atmosfery.

> Udział OZE w przemyśle energetycznym w krajach UE

Źródło: https://pl.boell.org/sites/default/files/atlas_energii.pdf

15%

Polska

44%

Niemcy

74%

Dania

Viventi

> Powody niskiego udziału OZE w Polsce

  • Duże złoża węgla
  • Względnie wysokie koszty instalacji OZE
  • Zależność pozyskiwania energii od aktualnych warunków atmosferycznych
  • Problemy z wyborem odpowiedniej lokalizacji pod inwestycje
  • Niska efektywność OZE w produkcji energii elektrycznej

Nasze urządzenie jest odpowiedzią na problemy, z którymi boryka się przemysł energetyczny na całym świecie.

Poznaj wiatrak o pionowej osi obrotu:

Viventi

> Wiatrak o pionowej osi obrotu

Nasz wiatrak w odróżnieniu od rozwiązań dotychczas stosowanych na rynku, wykorzystuje pioniową oś obrotu wirnika. Dzięki temu uzyskano możliwość znacznego zwiększenia rzeczywistej siły wiatru wpadającego do turbiny.

Skutkiem wprowadzenia tego innowacyjnego rozwiązania jest możliwość stosowania go nawet w miejscach, gdzie ze względu na słabą siłę wiatru (śr. prędkość poniżej 5 m/s) dotąd nie wykorzystywano w pełni potencjału energii wiatrowej.

> Więcej uzyskanej energii

Technologia dwustronnego obrotu wiatraka zakłada stosowanie magnesów neodymowych, które będą obracały się w przeciwnym kierunku do siebie. Takie rozwiązanie spowoduje, że cewki będą znajdowały się w przemiennym polu magnetycznym magnesów, dzięki czemu prędkość zmiany tego pola będzie dwukrotnie większa niż gdyby oba dyski obracały się w tę samą stronę.

70%

Więcej wyprodukowanej energii w stosunku do konwecjonalnych elektrowni wiatrowych

250%

Większa efektywność siły wiatru działającego na wiatrak

> Zalety

Ekologia

Niezawodność

Komfort

> Jak to działa?

Turbina

Turbina

Nasza turbina oparta została na turbinie Pawlaka. Jest to konstrukcja dwóch turbin, zainstalowanych i ustawionych jedna nad drugą, na tym samym maszcie wiatraka.

Strumienica

Strumienica

W celu lepszego wykorzystnia siły wiatru strumienice obracają się w jednej osi, ale w przeciwnych kierunkach.

Generator

Generator

Generator pozwala osiągnąć dwukrotnie większą sprawność turbiny. Dzieje się tak dzięki przeciwnemu kierunkowi obrotu dysków. Uzyskujemy wtedy dwukrotnie większą prędkość zmiany pola magnetycznego w porównaniu do klasycznych rozwiązań.